HUMANITAS-SEURAN AVUSTUSPOLITIIKKAHumanitas-seuran sääntöjen mukaan yhdistyksen tehtävänä on edistää ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta ja auttamista humanitaarisella alalla.

  • Tätä toteutetaan myöntämällä taloudellista apua suoraan Suomessa asuville hädänalaisille perheille ja henkilöille pääsääntöisesti veljespiirimme ulkopuolella.

  • Avustustoimikunta päättää avustuksien myöntämisestä vuosibudjetin raameissa ja tiedottaa asiasta hallitukselle avustuksen kohteiden yksityisyyden suoja huomioiden. Mahdollisista vuosibudjetin ylityksistä päättää seuran hallitus.

  • Hallituksen päätöksellä avustuksia voidaan myöntää myös veljespiirin sisäisille tarvitsijoille.

  • Avustustoimintaa harjoitetaan jatkuvasti, pääsääntöisesti loosien hakemuksista, painottuen ns. joulunalus-avustuksiin. Tyypillinen avustussumma on 500 – 2.000 €. Avustusten maantieteellisen ja hakijoiden välisen jakautumisen edistämiseksi yhden loosin hakemuksille myönnetään yhteensä korkeintaan 5.000 €.

  • Avustuskohteita haetaan loosien kautta. Avustusten saajien nimet pyritään saamaan avustustoimikunnan tietoon. Avustukset jaetaan loosien toimesta suoraan avun tarvitsijoille, ilman välikäsiä. Avustusta ei myönnetä samalle saajalle useampaan kertaan.

  • Avustuksia ei myönnetä muille yhteisöille kuin poikkeustapauksissa. Niissä tapauksissa tulee olla toteen näytettynä, että avustus menee täysimääräisenä lopulliselle avustuskohteelle.

  • Kaikissa tapauksissa avustusten luovutuksesta pyydetään raportti.

  • Avustustoiminta pyritään pitämään mahdollisimman mutkattomana byrokratiaa välttäen ja tarvittaessa nopeastikin reagoiden.

Please publish modules in offcanvas position.