HUMANITAS-SEURA RY. – HUMANITAS-SÄLLSKAPET RF.

Humanitas-seura toteuttaa lähimmäisen auttamisen velvoitteita. Kiitos, kun osallistut siihen ostamalla seuran tuotteita. Myynnin tuotto menee vähentämättömänä puutetta ja hätää kärsivien tukemiseen - välitystyöstä kukaan ei saa korvausta.

Kauppaan

Humanitas-seuran kaupan tilaukset toimittaa

Matti Hakkarainen, p. 0400 431 679

matti(at)hakkarainen.info

Humanitas-syvatty.png

Ajankohtaista

VUOSIKOKOUS 2020

Humanitas-seura - Humanitas-sällskapet ry:n sääntömääräinen vuosikokous Pidettiin Tampereella Pirkan Killassa lauantaina 29.2.2020.

Kokouksen yhteydessä järjestettiin seuran 70-vuotisjuhlalounas Pirkan Killassa.  Kokouksessa valittiin seuran hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.  Kokous päätti hallituksen esityksestä kutsua KKSM Jaakko Holkerin seuran kunniajäseneksi.  Kokouksessa luovutettiin Humanitas-seuran numeroidut mitalit Ari Kivilälle ja SSM Jukka Viinaselle.  Ari Kivilä luopui seuran hallituksen jäsenyydestä toimittuaan noin kahdenkymmenen vuoden ajan seuran rahastonhoitajana.

Logo-leikattu.png

Humanitas-seura-Humanitas-sällskapet ry Yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Henri Nordblad, henri@naccanil.fi, puh. 0500 462 956‬
 
Sihteeri:
Kari Antila, kari.antila(at)fimnet.fi, puh. 0500 224 422
 
Rahastonhoitaja:
Veli-Matti Lummepuro, veli-matti.lummepuro@elisanet.fi, puh. 050 646 36‬
 
Avustusvastaava:
Tuomo Fält, tuomo.falt@pocal.fi, puh. 0400 689 679‬
Avustushakemukset sähköpostitse osoitteella humanitashakemukset@gmail.com

Humanitas.seuran pankkitili
FI43 1572 3000 3466 76

HALLITUS 2022

JÄSENET

Henri Nordblad, puheenjohtaja

Tuomo Fält, vpj.

Kari Antila, sihteeri

Veli-Matti Lummepuro, rahastonhoitaja

Rauli Forsblom

Jussi Fäldt

Jaakko OjanneSEURAN KUNNIAPUHEENJOHTAJA

Matti Hakkarainen

SEURAN KUNNIAJÄSENET

Juhani Vuori

Seppo Sainio

Toivo Huttunen

Jaakko Holkeri


HALLITUS 2022

VARAJÄSENET

Jani Hakkarainen

Jukka Kangas

Markku Salmenpohja

Taisto Toppinen

Visa Varjoranta

Allan Vuorinen

HALLITUS 2022

ASIANTUNTIJAJÄSENET

Toivo Huttunen

Juha Lauritsalo 

 

Humanitas-Seuran historia

Humanitas-seuran historia ulottuu 65 vuoden päähän. Seuran syntyminen perustuu Suomen suurloosin päätökseen kokouksessaan 2.5.1950 ryhtyä toimenpiteisiin vapaamuuraritoiminnan aatteellisen puolen syventämiseksi, opetustyön aikaansaamiseksi ja mahdollisen tutkijain kerhon perustamiseksi. Työn valmistelu annettiin 1950- luvun alussa SSL:n suurkirjurina toimineelle veli Eino Kyllöselle. Hänen kutsustaan pidettiin kokous 12.9.1950, jossa tutkijain kerhon perustamista valmisteltiin.

Vapaamuurarien Tutkijain Kerho sai lopulta virallisessa perustamiskokouksessaan 20.2.1951 Lahdessa nimekseen Humanitas-seura – Humanitas-sällskapet ry. Tässä kokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle myös säännöt. Sääntöjensä mukaan seuran alkutaipaleen tehtävänä oli vapaamuurariuden historian ja aatteellisen puolen tutkiminen, vapaamuurarillisen kehityksen ja toiminnan seuraaminen kotimaassa ja ulkomailla sekä opetustyön harjoittaminen. Säännöt vahvistettiin Yhdistysrekisterissä vasta 13.10.1960.

Ensimmäisinä toimintavuosina keskityttiin tukemaan loosien työtä pitämällä esitelmä-, neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia. Humanitas-seura hankki uutta ulkomaista kirjallisuutta ja hoiti vuodesta 1953 alkaen kirjastoa. Tästä kehittyi lähtökohta nykyiselle suurloosin kirjastolle. Samassa yhteydessä ryhdyttiin keräämään ja tallentamaan erilaista vapaamuurarivälineistöä. Suurloosin museo perustettiin vuonna 1965, jonka hallussa kerätty ja talletettu aineisto nyt on. Vuonna 1953 seura oli liittynyt jäseneksi englantilaiseen tutkijaloosiin. Aktiivisten tutkijoiden työ palkittiin vuonna 1962, kun perustettiin valtakunnallinen V. ja O.M. Tutkimusloosi Minerva N:o 27. Koulutus Sompalassa on nyt myös suurloosin johtamaa toimintaa.

Kun Risto Enarvi vuonna 1955 toimitti ensimmäisen numeron uudesta vapaamuurarillisesta aikakauslehdestä Koilliskulmasta, toteutui myös seuran vaalima ajatus omasta julkaisusta. Humanitasseura ottikin vuonna 1957 vastuulleen lehden julkaisemisen. Vuonna 1964 Koilliskulma-lehti siirtyi suurloosin toimittamaksi.

Myös vapaamuurariregaalien toimittaminen jäsenille oli aluksi Humanitas-seuran vastuulla. Humanitas-seura sai vuonna 1988 Suomen suurloosin suostumuksella markkinoitavakseen vapaamuurariregaalit. Regaalien toimittamista seura hoiti kymmenisen vuotta, kunnes vuonna 1997 regaalien välittäminen siirtyi suurloosin hoidettavaksi.

Seura on ollut runsaan 60 elinvuotensa aikana hyvin muuntautumiskykyinen. Se on käynnistänyt monia toimintoja, jotka myöhemmin on otettu osaksi suurloosin organisaatiota.

Hyvin pian edellä kuvattujen tapahtumien jälkeen Humanitas-seuran toiminta on keskittynyt hyväntekeväisyyteen. Seuran nykyisten sääntöjen mukaan ”yhdistyksen tehtävänä on edistää ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta ja auttamista humanitaarisella alalla”. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa avustuksia mainittuihin tarkoituksiin ja harjoittaa näiden edellyttämää varainhankintaa. Merkittävimpiä avustuskohteita ovat vuosikymmenten varrella olleet mm. Sompalan seminaaritoiminta, vanhustentalojen rakentaminen, SOS-Lapsikylätoiminta, Huumeeton Huomen -projekti yhteistyössä Suomen Lions-liiton kanssa, nuorten mielenterveystyö, HYKS:n Lastenklinikka, Uuden Lastensairaalan rakentamishanke (100 000 euroa).

Avustustoiminna pääkohteena ovat nykyisin veljespiirimme ulkopuoliset, hädänalaiseen tilaan joutuneet perheet ja henkilöt. Apua on ohjattu myös ahdinkoon joutuneille veljien leskille ja heidän perheilleen. Ahdinkoon joutuneiden veljien suora tukeminen on vakiintuneen työnjaon mukaan Pro Humanitate -säätiön toimenkuvaa.

Humanitas-seuran varainhankinta perustuu nykyisin kahteen tukipilariin, veljien maksamiin jäsenmaksuihin ja toisaalta vapaamuuraritarvikkeiden myyntituottoihin. Merkittävänä apuna ovat myös loosien lahjoittamat leskenroporahat. Seuran toivomuksena on, että loosit tai killat maksaisivat vapaaehtoisen seuran jäsenmaksun 7 €/veli loosikohtaisena tai killan keräämänä (huomioitava budjetissa). Toinen vaihtoehto on, että veljet maksavat jäsenmaksun 10 €/veli jokainen erikseen harkintansa mukaisesti. Vuodelta 2015 Humanitas-seura sai jäsenmaksun n. 4700 veljeltä. Runsaat 60 loosia oli hoitanut jäsenmaksun loosikohtaisena.

Korostettakoon, että kaikki varainhankinnan tuotot käytetään lyhentämättöminä avustustoimintaan. Viime vuosina olemme voineet budjetoida n. 40 000 €:n avustussumman käytettäväksi pääosin ns. Joulunalusavustuksina suoraan hädänalaisille perheille. Keskimääräinen avustussumma on ollut n. 1000 €.

Seura on perustanut myös merkkipäiväjuhlatilin, johon veljet voivat pyytää osoittamaan merkkipäivälahjoiksi tarkoitetut huomionosoitusvarat. Tilin tuotto menee lyhentämättömänä avustustoimintaan. Juhlatilin numero on FI28 8000 1900 6167 08.

Seura lahjoitti hallituksen kokouksessa 21.4.2015 defibrillaattorin Sompala Seura ry:lle sijoitettavaksi Sompalan kurssikeskukseen Vesannolla. Veljeskunnan ikääntyessä riskit sydänkohtauksiin kasvavat, jolloin apuväline voi olla hyvinkin tarpeen. Kruunun Killan tiloihin Liisankadulla Helsingissä lahjoitettiin pyötätuoli auttamaan liikuntavammaisten osallistumista istuntoihin.

Humanitas-seuran 60-vuotisjuhlavuonna lähetimme looseille juhlavuotemme mitalin annettavaksi jokaisen loosin Humanitas-yhdysmiehelle kannettavaksi vapaamuurarillisissa tilaisuuksissa. Mitali on samalla Humanitas-yhdysmiehen ”virkamerkki”, joka on tarkoitus luovuttaa seuraajalle yhdysmiehen vaihtuessa. Toivomme mitalin kannustavan yhdysmiestä aktiiviseen toimintaan karitatiivisen apumme perille saattamisessa. Yhdysmiehen tärkeä tehtävä on yhdessä KM:n kanssa kartoitaa alueellaan apua tarvitsevia ja ilmoittaa niistä seuran avustusvastaavalle Henri Nordbladille, pääsääntöisesti lokakuun loppuun mennessä. Avustuskohteiden löytämisessä koko valtakunnan alueella toivomme loosien ja yhdysmiesten apua. Erityisesti toivomme löytyvän avustuskohteita, joissa voisimme toimia yhdessä loosien tai paikallisten kiltojen kanssa.

Humanitas-seuran perinteisiä tapahtumia ovat Isänpäivän Lastenjuhla ravintola Kaisaniemessä Helsingissä, Viattomien lasten päivän kirkkoilta Helsingin Vanhassa kirkossa, matka Hamina Tattoo tapahtumaan sekä mahdolliset vapaamuurarimatkat ulkomaille.

000-270px.jpg

Perustajat

Eino Kyllönen pj.
Allan Arstila, siht.
T.J. Tainio
Bruno Kivikoski
Kalle Saari
I. Koponen
J.A. Savola
Yrjö Takkula

Perustamisvaiheen jäsenet

Seuraan kuului 32 jäsentä
• Suomi loosi n:o 1:stä 12 jäsentä
• P. Johannes loosi n:o 4:stä 7 jäsentä
• Henrik Ipgen n:o 5:stä 5 jäsentä
• Tammer loosi n:o 2:sta 3 jäsentä
• Satakunta loosi n:o 6:sta 1 jäsen
• P. Yrjänä loosi n: 7:stä 4 jäsentä
home7.jpg

Please publish modules in offcanvas position.